WYSELEKCJONOWANE PRODUKTY DLA ZDROWIA I URODY ♦ SELECTED HEALTH & BEAUTY PRODUCTS

Kategorie

 
Live Chat Support Software

Płatności


Katalog Stron Internetowych F-MEDIA zwiększ oglądalność Katalog Stron WWW - www.webtree.com.pl


Sklep ProNaturalis. - opinie klientów

This seal is issued to www.pronaturalis.eu by StopTheHacker Inc.

Regulamin sklepu internetowego pronaturalis.eu

 

1. WARUNKI OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy firmy UAB Pronaturalis (dalej - Sklep), funkcjonujący w serwisie www.pronaturalis.eu umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

1.2. Firma UAB Pronaturalis prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o przepisy obowiązujące w Republice Litewskiej.

1.3. Wszystkie produkty oferowane w naszym Sklepie są dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej.

1.4. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie są podane w różnych walutach i zawierają VAT (są cenami brutto).

 

2. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

2.1. Przyjmowanie zamówień drogą elektroniczną odbywa się w sposób automatyczny i potwierdzane jest wysyłanym do Klienta listem elektronicznym (e-mailem). Złożenie zamówienia równoznaczne jest z potwierdzeniem przez Klienta znajomości warunków Regulaminu i ich akceptacją.

 

3. PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

3.1. Podane przez użytkownika dane (adres e-mail, telefon itd.) mogą zostać wykorzystane do realizacji przez Sklep składanych zamówień.

3.2. Podstawowym warunkiem realizacji zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia (koszyka, karty). Złożenie przez Klienta zamówienia oznacza przyjęcie oferty UAB Pronaturalis na zakup prezentowanych w Sklepie towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3.3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji zamówienia z przyczyn od siebie niezależnych.

3.4. Zamówienia realizowane są według kolejności wpływu. Termin realizacji zamówienia wynosi 1-2 dni robocze pod warunkiem, iż zamówiony produkt znajduje się w magazynie. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy realizowane są pierwszego dnia roboczego. W przypadku braku produktu w magazynie, zostanie on wysłany do zamawiającego natychmiast po nadejściu do magazynu. W sytuacji wyjątkowej, kiedy przewidywany termin dostawy produktu do magazynu przekracza 7 dni roboczych, Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną o tym, w jakim terminie produkt zostanie mu dostarczony.

3.5. Zakupione towary są dostarczane Klientowi pod adres wskazany w zamówieniu.

3.6. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie ze złożonym zamówieniem.

 

4. POLITYKA PRYWATNOŚCI

4.1. Dane zapisywane podczas rejestracji (imię, hasło, adres e-mail) mają status niepubliczny, nie są i nie będą dostępne dla osób trzecich. Każdy zarejestrowany użytkownik ma możliwość zmiany danych, które podał podczas rejestracji w profilu użytkownika.

4.2. Cookies (ciasteczka). Ciasteczka są małymi plikami tekstowymi, które są zapisywane na komputerze użytkownika podczas przeglądania strony internetowej. Jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania strony. Ciasteczka nie stanowią żadnego bezpieczeństwa dla komputera użytkownika.

 

5. GWARANCJE I REKLAMACJE

5.1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy kupna bez podania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga formy pisemnej i jest skuteczne, jeżeli zostało wysłane przed upływem 10 dni od daty dostarczenia Klientowi towaru. Wraz z oświadczeniem Użytkownik powinien przesłać do Sklepu dostarczony mu towar. Odstąpienie nie może dotyczyć towaru (również opakowania) uszkodzonego lub noszącego ślady jakiegokolwiek używania.

5.2. Koszty odesłania towaru do Sklepu ponosi klient. Jeśli koszty wysyłki towaru do klienta pokrył Sklep to kwota zwracana klientowi za towar zostanie pomniejszona o koszty wysyłki.

5.3. Ewentualne reklamacje można składać w formie elektronicznej (e-mail z potwierdzeniem odbioru na adres: naturasanat@naturasanat.lt), faksem lub listem poleconym.

5.4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sklep zwraca się do Klienta o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5.5. Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, z uwzględnieniem p. 5.4., oraz o jej wynikach informuje Klienta.

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego RL oraz inne akty prawne regulujące handel elektroniczny.

6.2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian zasad sprzedaży określonych w niniejszym Regulaminie.

6.3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.


"Regulamin sklepu internetowego pronaturalis.eu w formacie PDF


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0.00zł
Suma 0.00zł

Realizuj zamówienie